MÄÄRUSED

Läti Vabariigi seadusandlus näeb ette, et veebipoe omanik peab reserveerima kauba kohaletoimetamise ja tagastamise tingimused, samuti keeldumisõiguse. Sellist broneeringut nimetatakse kauglepinguks (MK eeskiri).
KAUGLEPINGSelles Interneti-poes pakutava kauba müüja - SIA TOP Santehnika (reg nr 40203392981, juriidiline aadress: Salaspils nov., Saulkalne, "Gatves"-9, LV2117) ühelt poolt, edaspidi Müüja, ja tellimuse esitaja, edaspidi Ostja, seevastu sõlmib järgmise Lepingu:
Müüja kohustub müüma ja tarnima Ostjale kauba vastavalt Ostja tellimusele.

TARNIMISE JA MAKSE KORDOstja tellib kauba selle veebilehe kaudu, märkides ära tellitava kauba liigi ja koguse. Ostjal on võimalus tasuda toote eest, kasutades internetiteenusesse sisseehitatud maksevahendeid või tasudes müüja poolt koostatud ja ostjale e-postiga saadetud vastava arve. Arve koostatakse elektrooniliselt ja kehtib ilma allkirjata.
Müüja tagab kauba kättesaamise (ilma kohaletoimetamiseta) 1-5 tööpäeva jooksul peale kauba eest makse laekumist, kättesaamise aeg kooskõlastatakse Ostjaga. Väljaspool Riiat tagab kohaletoimetamise SIA "Venipak Latvija". Kauba tarneaeg on 1-5 päeva, mis sõltub tarnitava kauba kogusest. Toode toimetatakse kliendini olenevalt valitud tootest Hipoprátu tänav 2D ja Krustpilsi tänav 12B ladudest. Kaup võetakse vastu lattu aadressil Hipokrātu tn 2D ja Krustpils tn 12B, eelneval kokkuleppel müüjaga.

KEELDUSÕIGUSEDOstjal on õigus kaubast keelduda 14 kalendripäeva jooksul alates Toote kättesaamise hetkest, saates Müüjale kaubast keeldumise avaldus. Tühistamiskirja vormi saadab Müüja Ostjale Ostja soovil e-posti teel.Ostja on kohustatud kauba müüjale tagastama 7 päeva jooksul peale keeldumiskirja saatmist. Kõik kulud, mis on tekkinud seoses kauba tagasisaatmisega Müüjale lattu, kust kaup ära viidi (Hipokratas 2D või Krustpils 12B ladu), katab Ostja. Müüja tagastab raha 5 tööpäeva jooksul kontole, millelt tasuti.
Ostja ei saa taganemisõigust kasutada, kui:
tellitud kaupa ei ole võimalik oma olemuse tõttu tagastada või see on kiiresti riknev või kulub kiiresti ära;tellitud kaup valmistatakse otse Ostjale vastavalt individuaalsele tellimusele;ostja on paki avanud ja see on kahjustatud.ese on kasutatud või sellel on kasutusjälgiLäti Vabariigi tarbijaõiguste kaitse seaduse artikli 12 kuues osa ütleb, et "tarbija vastutab taganemisõiguse kasutamise ajal toote kvaliteedi ja ohutuse säilitamise eest". Müüja jätab endale õiguse keelduda Ostjal taganemisõiguse kasutamisest või hüvitise maksmisest kinni pidada juhul, kui toode on kahjustatud, jättes toote kasutamise ajal hooletusse või ei järgi juhendis toodud juhiseid, kui toote originaalpakend on kadunud või kui selle pakend on oluliselt kahjustatud.

ANDMETÖÖTLUSOstja kinnitab tellimust vormistades vajalike andmete sisestamisega, et ta on tuttav ja nõustub, et tema poolt edastatud andmeid kasutatakse selleks, et Müüja saaks Ostja tellimuse vastu võtta ja kauba kohale toimetada vastavalt ostu-müügilepingu seadusandlikele nõuetele. Leedu Vabariik. Info sisestamisega nõustub Ostja, et nimetatud e-posti aadressile saadetakse Ostja tellimuse töötlemisega seotud teated.
VAIDLUSMENETLUS  Kõik Pooltevahelise Lepingu kohustuste täitmisega seoses tekkida võivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Läbirääkimiste ebaõnnestumise korral lahendatakse vaidlus Läti Vabariigi kohtus normatiivaktides sätestatud korras.


PRIVAATSUSPOLIITIKASee privaatsuspoliitika annab teavet privaatsuspõhimõtete ja isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta seoses TOP Santehnika SIA veebisaidi ja teenustega. Andmetöötluse küsimustes suhtlemiseks palume kirjutada e-kiri aadressile [email protected].
MIS TEAVE ME KOGUME?Kogume isikuandmeid, mille esitate meile vabatahtlikult e-posti, veebipõhiste küsimustike ja muu teiega otsesuhtluse kaudu.
Tellimuse vormistamisel peate täpsustama oma nime, kontaktandmed, tarneaadressi ja muud andmed, mida soovite edastada.
KUIDAS ME KASUTAMME SAADUD ISIKUANDMEID?Võime kogutud isikuandmeid kasutada selleks
pakkuda teile soovitud teenuseid ja teavet,töödelda oma tellimusi ja täita vajalikud dokumendid,pakkuda teile tõhusat kliendituge,aidata vältida ohte või pettusi,saata teile teabesõnumeid, kui olete sõnaselgelt nõustunud neid vastu võtma,täitma normatiivaktide nõudeid.Võime jagada teie teavet kolmandate osapooltega, et täita regulatiivseid nõudeid, teha koostööd reguleerivate asutustega, aidata ära hoida kuritegevust ning kaitsta meie, teie ja teiste seaduslikke õigusi.

KUIDAS ME ISIKUANDMEID KAITSEME?

Kasutame teie isikuandmete kaitsmiseks erinevaid tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid. Teie isikuandmed on kättesaadavad piiratud arvule inimestele, ainult selleks volitatud isikutele.


KUI KAUA SÄILITAME ISIKUANDMEID?

Säilitame teie isikuandmeid seni, kuni me neid vajame vastavalt nende hankimise eesmärgile ja nii nagu on lubatud või määratud normatiivaktide nõuetega.


KUIDAS ME KASUTAMME KÜPSISID?

Küpsised on väikesed tekstifailid, mille külastatavad veebisaidid salvestavad teie arvutisse. Neid kasutatakse veebisaidi toimimise tagamiseks, samuti veebisaidi omanikele teabe edastamiseks.


See veebisait võib seada järgmised küpsised:


Funktsionaalsed küpsised. Need küpsised on vajalikud selleks, et saaksite veebisaidil navigeerida ja selle funktsioone kasutada. Ilma nende küpsisteta ei saa me pakkuda teie soovitud teenuseid, näiteks ostukorvi funktsioone.

Google Analyticsi küpsised. Neid küpsiseid kasutatakse meie veebisaidi külastusstatistika saamiseks. Kasutame seda teavet veebisaidi toimivuse ja reklaamimise parandamiseks.

Sihitud reklaamitööriistade küpsised. Neid küpsiseid kasutatakse reklaamide tõhususe suurendamiseks ja teile tõenäoliselt kõige rohkem huvi pakkuvate reklaamide kuvamiseks.

Kolmanda osapoole teenusepakkuja küpsised. Küpsiseid saab seadistada järgmiste sellel veebisaidil kasutatavate kolmandate osapoolte teenustega: Facebooki nupp "Meeldib", nupp draugiem.lv. Mõnda neist küpsistest võidakse kasutada teie tegevuste jälgimiseks teistel veebisaitidel ja meil ei ole nende üle kontrolli, kuna neid küpsiseid meie veebisait ei määra.

KUIDAS KÜPSISEST LOOBUMINE?

Küpsiste saamisest loobumiseks võite kasutada enamiku brauserite pakutavat privaatset sirvimisrežiimi (privaatne aken, inkognito aken või InPrivate aken). Kõik privaatse sirvimise ajal loodud küpsised kustutatakse kohe, kui sulgete kõik brauseriaknad.


Saate loobuda sihitud reklaamide kuvamiseks vajaliku teabe kogumisest ja kasutamisest, kasutades tasuta tööriista Your Online Choices või YourAdChoices.


TEIE ÕIGUSED TEIE ISIKUANDMETE KOHTA

Kui olete EL GDPR-i alusel andmesubjekt (näiteks olete ELi kodanik ja esitate meile oma isikuandmed), on teil seoses oma isikuandmetega järgmised õigused:


Juurdepääsuõigus teabele. Teil on õigus saada teavet selle kohta, miks ja kuidas teie isikuandmeid töödeldakse. Teil on õigus saada tasuta koopia meie valduses olevatest isikuandmetest üldkasutatavas elektroonilises vormingus.

Õigus parandada. Teil on õigus lasta ebatäpsed või mittetäielikud isikuandmed põhjendamatu viivituseta parandada või täiendada.

Õigus olla unustatud. Teil on õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta ja lasta oma isikuandmed põhjendamatu viivituseta kustutada niipea, kui andmed ei ole enam vajalikud teie taotletud teenuste osutamiseks ja õigustloovate aktide nõuete täitmiseks.

Õigus piirata töötlemist. Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist, kui esitate sellele vastuväite ja meil puudub seaduslik alus töötlemise jätkamiseks, kui vaidlustate andmete õigsuse, kui töötlemine on ebaseaduslik või kui te taotlete esitada, teostada või kaitsta juriidilisi nõudeid.

Õiged objektid. Teil on igal ajal õigus esitada andmete töötlemisele vastuväiteid, välja arvatud juhul, kui see on vajalik avalikes huvides täidetava ülesande täitmiseks või töötlemiseks on vaieldamatult legitiimne alus.

Muud GDPR-i kohased õigused. Lisateabe saamiseks külastage ELi andmekaitse veebisaiti.


GARANTII TINGIMUSED TOPSANTEHNIKA.LV VEEBISUPERPOES

1. GARANTII

1.1. Piiratud vastutusega äriühing TOP Santehnika, registreerimisnumber 40203392981, (edaspidi - Müüja) veebipoest (https://topsantehnika.lv/) ostetud tootele (edaspidi - Toode) tagab Toote vastavuse tingimustele. seaduses sätestatud lepingu (edaspidi - Garantii) punktist.

1.2. Garantii kehtib vaid juhul, kui Ostja esitab tehingut kinnitava originaaldokumendi (tšeki või saatelehe) ning Ostja on järginud Toote kasutusjuhendit ja käesolevaid Garantiitingimusi.

2. GARANTIAAEG

2.1. Kui toote ostis Tarbija, siis kehtib Garantii 24 kuud alates Toote ostukuupäevast. Selle perioodi saab müüja või tootja määrata pikemaks, märkides selle tehingut tõendavas dokumendis või kasutusjuhendis või tootja kodulehel. Tarbija õigused on määratletud tarbijaõiguste kaitse seaduses ning Garantii ei mõjuta seaduses sätestatud õigusi.

2.2. Kui Toote ostab juriidiline isik (isik, kes ostab Toote oma majandus- või kutsetegevusega seotud eesmärgil) või füüsiline isik, kes tegeleb majandustegevusega ja Toode ostetakse eesmärgiga kasutada seda majandustegevuses. tegevuseks ning Toodet ei ole keelatud kasutada majandus- või kutsetegevuseks, siis määrab Müüja üheaastase Garantii alates Toote üleandmise kuupäevast. See säte ei vähenda juriidiliste isikute tootjapoolset garantiiaega, mille annab kuue kuu möödudes tootja või edasimüüja volitatud teeninduskeskus.

3. GARANTII TOIMIMISE KOHT JA VIIS

3.1. Nõuetele mittevastava Toote kohta saab tarbija esitada pretensiooni, esitades Müüjale pretensiooni kahe kuu jooksul arvates päevast, mil ta avastas Toote lepingutingimustele mittevastavuse.

3.2. Majandustegevusega tegelev juriidiline või füüsiline isik saab garantiinõuet taotleda nelja nädala jooksul arvates päevast, mil ta avastas Tootel puuduse või kahjustuse.

3.3. Ostjal on õigus esitada pretensioon Toote nõuetele mittevastavuse kohta Müüja e-mailile ([email protected]) või tootja/müüja poolt määratud teeninduskeskusesse.

3.4. Kui Ostja soovib esitada pretensiooni Toote nõuetele mittevastavuse kohta Toote tootja poolt määratud pikendatud garantiiaja jooksul, siis kutsutakse Ostjal pretensioon esitama tootja/müüja poolt määratud teeninduskeskusesse.

3.5. Tarbija esitab Toote garantiiremondiks üleandmisel pretensiooni, milles märgib Kauba tuvastatud mittevastavuse (defekti) ja selle ilmingud ning esitab Müüja poolt väljastatud tehingut kinnitava originaaldokumendi (tšeki või saatelehe).

3.6. Kui Müüja või tootja teenindus Toote juures tuvastab tootmislahknevusi, kõrvaldatakse need (Toode parandatakse) kompensatsioonita.

3.7. Kui ebakõlasid Tootega ei ole võimalik kõrvaldada või see ei ole proportsionaalne, on Tarbijal õigus nõuda Toote vahetamist sama Toote või muu Müüja e-poes saadaolevate Toodete sortimendi Toote vastu, tasudes hinnavahe, kui valitud asendustoode on kallim kui vahetatav Toode.

3.8. Juhul, kui Toote lepingutingimustele mittevastavust ei ole võimalik kõrvaldada ja Tarbija keeldub Toodet teise toote vastu vahetamast, on Tarbijal õigus nõuda raha tagastamist. maksnud toote eest. Sel juhul võib müüja või tootja tagastatava summa arvutamisel vastavalt tarbijaõiguste kaitse seaduse artikli 28 viiendale osale arvesse võtta Toote kulumist või kasu, mille Tarbija saadud toote kasutamisel.

4. GARANTII VÄLISTUSED


4.1. Garantii ei kehti Tootekomplektis sisalduvatele tarvikutele (akud, patareid, ühendusjuhtmed, lambipirnid, kaitsmed, filtrid, õlid ja määrdeained ning muud komponendid), mis on töö käigus loomulikule kulumisele või kulumisele perioodiliselt asendamine on kasutustingimustes ette nähtud või on Kauba tavapärast funktsionaalsust arvestades mõistlikult eeldatud.

4.2. Garantii ei kehti ka juhtudel, kui toode(d):

    4.2.1. Toote pakendil või Tootele kinnitatud etiketil märgitud kõlblikkusaeg on lõppenud;

    4.2.2. on toimunud loomulik kulumine, näiteks aku ressurss, akud jne; 4.3.3. mittevastavuse ilmnemise põhjuseks on ebapiisav paigaldus, kokkupanek või paigaldus;

    4.2.4. mittevastavuste põhjuseks on Toote ebapiisav ettevalmistamine tööks või kasutamiseks, Toote tootja juhiste mittejärgimine;

    4.2.5. on tehtud volitamata remonditöid, nagu lahtine korpus, lahti võetud Toote osad, mehhanismid jms, mis ei ole ette nähtud teostamiseks Toote igapäevases kasutuses ja mida on teostanud isik, kes ei ole Müüja või tootja esindaja;

    4.2.6. vajalik on mehaaniliselt kahjustatud osade väljavahetamine, puhastamine, määrdeainete täiendamine või tehniline hooldus;

    4.2.7. on kokku puutunud juhendis ettenägematute keskkonnamõjudega - ebasobiv temperatuur, niiskus, looduslikud elemendid (äike, tulekahju, üleujutus jne), võõrkehad, vedelikud, putukad jne. objektini jõudmise eest selle detailides;

4.2.8. kasutati majandus- või kutsetegevuseks, mis ei ole ette nähtud Toote tootja juhendis.

5. TOOTE ESITAMINE GARANTIIREMONTI

5.1. Toote garantiiremondi üleandmisel:

    5.1.1. Toode peab olema puhas ja terviklik;

    5.1.2. määrdunud Toode või mittekomplektne pakend võib olla toote vastuvõtmisest keeldumise põhjuseks.

5.2. Kui Toote tarnimine Müüja kliendikeskusesse ei ole objektiivsetel põhjustel võimalik (Toode on paigaldatud, sisse ehitatud, laotud jne), siis lepivad pooled kokku diagnostika läbiviimise korras. Sel juhul sõidab Müüja esindaja Toote asukohta.

5.3. Kui 5.2. lõikes 1 nimetatud juhtudel demonteeritakse Toode enne diagnoosimist ilma müüjaga kooskõlastamata ning Toote puuduse põhjust ei ole võimalik kindlaks teha, siis eeldab Müüja, et puuduse põhjuseks on vale paigaldus, paigaldus , toote paigaldamine või kasutamine.

5.4. Juhtudel, kui diagnostika tulemusena selgub, et Toote puudused ei kuulu Garantii alla, tuleb Kliendil katta diagnostikakulud vastavalt Müüja poolt kinnitatud hinnakirjale, mis on Müüja juures kättesaadav.

6. KASULIK TEAVE OSTJALE

6.1. Kui Tootel on tootjapoolsed juhised, tutvuge sellega alati enne Toote kasutamist. Kui Ostja ei ole kasutusjuhendit koos Tootega kätte saanud või ei ole seda saanud e-posti teel, teavitada sellest koheselt Müüjat telefoni või e-posti teel.

6.2. Ostetud Tooteid tuleb kasutada sihtotstarbeliselt, järgides kasutusjuhendis toodud kasutus- ja hooldusnõudeid. Toote liigne või intensiivne kasutamine võib kiirendada Toote riknemist.

6.3. Selleks, et toode säilitaks oma head omadused:

    6.3.1. Toodet tuleb kasutada ettevaatlikult, ettenähtud otstarbel ja tingimustel, milles toode on tootja poolt ette nähtud kasutamiseks (näiteks kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud Tooted ei ole tavaliselt mõeldud professionaalseks kasutamiseks ega intensiivseks kasutamiseks);

    6.3.2. Ostja peab tagama Toote piisava hoolduse ja puhastamise;

    6.3.3. võttes arvesse Toote funktsionaalsust, peab Ostja vajadusel tagama kulunud osade, elementide või tarvikute õigeaegse asendamise kehtivate vastu vastavalt tootja juhistele;

    6.3.4. kui Toode on ette nähtud isemonteerimiseks, tuleb seda teha kasutades ainult tootja poolt ettenähtud Toote komponente, kinnitusvahendeid ja tööriistu, mis on tootja poolt ette antud.

6.4. Toote kättesaamisel tuleb alati veenduda, et Toote esmane või transpordipakend ei oleks kahjustatud. Kui pakendil on nähtavaid vigastusi, on Teil õigus pakend koheselt avada ja Toode üle vaadata.

6.5. Kui leiate ülevaatuse käigus, et Toode on kahjustatud, on Teil õigus Toodet mitte vastu võtta ja Müüjale tagastada. Sellistel juhtudel võtke kindlasti ühendust Müüjaga ja teavitage teda olukorrast.

6.6. Saateleht ja teenuste loetelu saadetakse teile e-posti teel, kui olete selle oma profiilis Müüja platvormil märkinud. Muudel juhtudel on need dokumendid saadaval nõudmisel.

6.7. Küsimuste korral võtke ühendust Müüja kliendikeskusega telefonil +371 29287710 või kirjutage [email protected].

6.8. Kutsume Teid Toote korralikult pakkima, et see ei saaks saatmisel kahjustada. Kui Toode on saatmise ajal kahjustatud, ei saa me garantiiteenust osutada.

Ostukorv

Ostukorv on tühi.